Tips och råd

Så undviker du vattenskador

Vattenskador kostar stora belopp och innebär ofta mycket krångel för dem som drabbas. Men många vattenskador kan undvikas!

På den här sidan har vi samlat tips och goda råd som Vattenskadecentrum - det vill säga branschorganisationer och försäkringsbolag - gemensamt tagit fram. Tipsen och checklistorna är enkla att följa, och kan innebära att vattenskador undviks helt eller upptäcks i ett tidigt skede, och därmed blir mindre omfattande.

Sprid gärna råden, men ange alltid Vattenskadecentrum som källa med webbadressen www.vattenskadecentrum.se