Rapporter

Vattenskaderapporten – samlad statistik om vattenskador

Den första Vattenskaderapporten publicerades 1977 och sedan 2008 ges rapporten ut varje år av Vattenskadecentrum. Rapporten bygger på försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador.
Tack vare kunskapen som rapporten ger, har en rad åtgärder genomförts för att förbättra bygg- och branschregler, byggmetoder, material och utbildningar för dem som arbetar i berörda branscher.

Nedan hittar du samtliga utgivna Vattenskaderapporter.

 

Vattenskaderapport 2023

Ladda ned

Ladda ned populärversion
 

Vattenskaderapport 2022

Ladda ned

Ladda ned populärversion

 

Vattenskaderapport 2021

Ladda ned

Ladda ned populärversion

 

Vattenskaderapport 2020

Ladda ned

Ladda ned populärversion

 

Vattenskaderapport 2019

Detta är vattenskador 2019

Ladda ner

Vattenskaderapport 2018

Ladda ner

Vattenskaderapport 2017

Ladda ner

Vattenskaderapport 2016

Ladda ner

Vattenskaderapport 2015

Ladda ner

Vattenskaderapport 2014

Ladda ner

Vattenskaderapport 2013

Ladda ner

Vattenskaderapport 2011

Ladda ner

Vattenskaderapport 2010

Ladda ner

Vattenskaderapport 2009

Ladda ner

Vattenskaderapport  2008

Ladda ner

Vattenskaderapport 2005

Ladda ner

Vattenskaderapport 2002

Ladda ner

Vattenskaderapport 1987

Ladda ner

Vattenskaderapport 1977

Ladda ner

 

Läs vår senaste rapport

Vattenskaderapport 2023

 

Ladda ned

Ladda ned populärversion

 

Lanseringsseminarium av Vattenskaderapporten 2023

Kan vattenskador minskas genom ett helhetsperspektiv?

Lanseringsseminarium för Vattenskaderapporten 2022

Här ovan hittar du som besiktningsperson en instruktionsfilm för Meps. Manual för Vattenskaderapport i Meps - Nov 2022.pdf - Klicka för att ladda ner.

Insamling av skadedata

Försäkringsbolagens besiktningsmän rapporterar in de vattenskador som besiktigas. De rapporterar vad som gått sönder och orsakat vattenskadan. Ett års rapporter sammanställs och bearbetas statistiskt till en årlig vattenskaderapport.

Det insamlade materialet och vattenskaderapporten som redovisar orsaker till vattenskador ger ett värdefullt underlag för att förbättra bygg- och branschregler, utveckling av byggmetoder och byggmaterial samt utbildningsinsatser.