Vattenskaderapporten 2021 är här: Vitvaror i köket och sönderrostade ledningar de största orsakerna till vattenskador

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 40 665 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem. Även i år toppar köket som det rum som har flest vattenskador. De orsakas framför allt av nyare vitvaror.

2021 års Vattenskaderapport omfattar vattenskador som inrapporterades till och besiktades av försäkringsbolagen under perioden 1 januari till 31 december.
Tyvärr håller trenden i sig med stor andel vattenskador i köket. Så mycket som 33 procent av den totala andelen inrapporterade vattenskador sker i köket. Av dem orsakas 53 procent av skadorna av utrustning såsom kyl, frys och diskmaskin. Detta trots att majoriteten – över 85 procent av de rapporterade skadorna - hade tätskikt under diskmaskin, kyl och frys i form av en plastbalja.
- En intressant iakttagelse är att vitvaror i kök som orsakar vattenläckage ofta är yngre än 10 år, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som sammanfattar Vattenskaderapporten.

Gamla ledningar ofta orsak till vattenläcka

För 15 år sedan var läckande rör och undermåliga tätskikt stora anledningar till vattenskador i hus. Sedan dess har branscherna genomfört flera åtgärder som nu börjar synas i statistiken. Av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem, beror så många som drygt 65 procent på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. De detaljer som står för flest vattenskador i ledningssystemet är rör och kopplingar, som representerar 88 procent av andelen vattenskador orsakade av ledningssystem.
Av den totala andelen vattenskador i Vattenskaderapporten 2021 står skador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum för 15 procent.
- Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material och när vätskebaserat tätskikt används, säger Thomas Helmerson.

Av alla skador i tätskikt skedde 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 % av väggskador och 52 % av golvskador, orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

Fler frysskador 2021
Sedan 2020 har vattenskador till följd av frysning av ledningar ökat markant. Det beror dels på att frysskadorna var på en mycket låg nivå 2020 och förmodligen för att första halvan av februari 2021 var mycket kall i södra Sverige.
- Andelen vattenskador till följd av förfrysning av ledningar varierar mycket mellan åren och beror framför allt på hur kall vintern är, kommenterar Thomas Helmerson.

Här sker flest vattenskador

  • 57 procent ledningssystem. Den största anledningen är åldrade ledningar och kopplingar.
  • 28 procent utrustning. Av dem står vitvaror i köket för flest skador.
  • 15 procent tätskikt i våtrum. Kaklade våtrumsgolv med vätskebaserat tätskikt, står för störst andel.