Kylskåpen ger flest vattenskador enligt ny undersökning: Låg kvalitet, konstruktionsfel och mer grönsaker i kylen orsaker

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, visar statistik från Vattenskadecentrum. Nu visar en fördjupning av försäkringsbolagens inrapporterade skador att traditionella kylskåp är den största boven. Anledningen tros vara att teknikutvecklingen inte hängt med i våra nya levnadsvanor med mer grönsaker i kosten.

Tyvärr visar statistiken att så många som 68 procent av kylskåpen är yngre än 10 år.

- 73 procent av skadorna från kylskåp är kondensskador. Det innebär att det dels kan handla om brukarfel, dels att kylen inte har tillräcklig förmåga att ta hand om kondensen. Här ser vi att skötselinstruktionerna är väldigt knapphändiga och att få hushåll känner till hur ett kylskåp ska tas om hand över tid, säger Pierre Lundborg, projektledare för projektet Köket, som drivs av Vattenskadecentrum.
En annan orsak är att förändrade levnadsvanor med mer frukt och grönt, gör att kondensen ökar i kylen. Dessutom har kylskåpen på senare år ändrat både utseende och funktion i en sådan utsträckning att det förändrat förutsättningarna att ta hand om kondens. Energisnåla kylskåp verkar inte klara av att ta hand om kondensvattnet.

- Förr fanns ett mellanrum under kylskåpen. Det gör det inte idag, dessutom är dörrarna tjockare. Det, i kombination med att tekniken inte är anpassad till den mängd frukt och grönt som vi förvarar i kylskåpet, tycks vara orsakerna, säger Pierre Lundborg.

Av kylskåpen som orsakat vattenskador var 11 procent vattenanslutna. Majoriteten av dem, 74 %, klarade inte det vattenledningstryck som kravställs i Boverkets byggregler.

Diskmaskiner håller inte måttet

Diskmaskiner är fortsatt en riskfaktor för vattenskador i kök. Även här verkar dålig kvalitet på yngre vitvaror vara ett problem.

- 52 procent av alla vattenskador som orsakas av diskmaskiner orsakas av maskinfel och läckage genom frontluckan, säger Pierre Lundborg.

En annan orsak kan vara att avstängningskranen för vattentillförseln till diskmaskinen är konstant öppen. Så många som 80 procent av alla vattenskador orsakade av diskmaskiner hade en avstängningskran för vattnet.
92 % av diskmaskinerna som orsakat vattenskador hade skydd under.

- Det är oerhört allvarligt att så många vattenskador sker i kök. Projektet Köket, som samlar ett 70-tal aktörer inom hela kökssektorn – från branschorganisationer och försäkringsbolag, till vitvarutillverkare och köksföretag - fokuserar nu på att ta fram åtgärdsplaner utifrån statistiken. Vi har ett gemensamt mål att hitta hållbara lösningar för att undvika vattenskador, säger Pierre Lundborg.

Så gick undersökningen till:

I samband med att försäkringsbolagens besiktar en vattenskada i kök i rapportverktyget MEPS, har ett antal följdfrågor ställts. Totalt skedde 12 500 vattenskador i kök under 2022.
Vattenskadecentrum organiserar försäkringsbolag och branschorganisationer och ger varje år ut Vattenskaderapporten, som baseras på försäkringsbolagens inrapporterade skadestatistik året innan. Den senaste rapporten omfattar statistik från 35 205 vattenskador.

Vitvarorna som orsakar flest vattenskador i kök:

42 % Kyl
38 % diskmaskin
7 % frys