Forskningsprojekt ska bidra till färre vattenskador

Ett forskningsprojekt ska ta fram ny kunskap som visar hur byggnadsteknik och installationer bör utföras för att uppnå god hållbarhet, låg livscykelkostnad och låg risk. Den första delen av projektet har fokuserat på frysskador, som orsakar upp till 30 procent av alla inrapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige.

Forskningsprojektet utförs på Lunds Tekniska Högskola och stöttas av Formas och Vattenskadecentrum. Den som håller i taktpinnen för forskningen är doktoranden Christian Mattsson.

- Vattenskador i bostäder och byggnader i de nordiska länderna bedöms resultera i kostnader för flera miljarder euro varje år. Majoriteten av kostnaderna för vattenskador i Sverige orsakas av läckage från installationer i byggnaderna, exempelvis från rör i tappvatten, avlopp, dränering och värmesystem, samt genom tätskikt i våtrum. Den ekonomiska potentialen för att vidta förebyggande åtgärder är enorm! Säger Christian Mattsson.

Den första delen av projektet om vattenskador i HVAC, tappvatten och avloppssystem i kalla klimat visar bland annat att det kalla klimatet i Sverige, Norge och Danmark bidrar till antalet frysskador. Det innebär att man behöver ta större hänsyn till det i projekterings-, bygg och förvaltningsskedena än vad man gör idag.

- Bara försäkringsåterbetalningarna för vattenskador i de studerade nordiska länderna uppgår till cirka tio miljarder kronor varje år. För dessa pengar skulle man i stället kunna genomföra många riskreducerande åtgärder för att minska vattenskador, säger Christian Mattsson.

Forskningsprojektet pågår till 2023 och genomförs vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

- Vi är väldigt glada över att Christian valt att fokusera sin forskning på vattenskador och hoppas att den ska leda till både intressanta analyser och modeller som gör att vattenskadorna minskar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

Läs hela forskningsartikeln här: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124612001