Dåliga vitvaror står för stor del av vattenskadorna i svenska hem

Vill du undvika vattenskador? Lägg lite extra kraft på att hitta hållbar utrustning till köket och anlita en fackman för installationen. Det är nämligen kökets vitvaror som orsakar flest vattenskador. Det, och mycket mer, finns att läsa i årets upplaga av Vattenskaderapporten, som baseras på 32 110 skador inrapporterade till försäkringsbolagen.

Så mycket som 35 procent av den totala andelen rapporterade vattenskador sker i köket och av dem orsakas 56 procent av skadorna av utrustning såsom kyl, frys och diskmaskin. Detta trots att över 80 procent av vitvarorna i de rapporterade skadorna hade tätskikt i form av en plastbalja under utrustningen. En glädjande trend är att allt färre andelar vattenskador i köket orsakas av ledningssystemet.

- Det finns flera orsaker till att kökets utrustning orsakar så många vattenskador. En är att det ofta saknas golvbrunn i köket, vilket är standard i till exempel en tvättstuga. En annan är att det inte finns krav på tätskikt i kök, vilket det finns i våtrum. Ofta installeras dessutom kökets vitvaror till tapp- och spillvattenledningar av personer utan VVS-kunskap, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som ger ut Vattenskaderapporten.

Tyvärr visar statistiken att det oftast är vitvaror som är yngre än 10 år som orsakar vattenskador. Så många som 70 procent av skadorna orsakas av nyare vitvaror. Av vattenskador orsakade av diskmaskiner, var hela 38 procent av maskinerna yngre än 5 år. Motsvarande siffra för kyl/frys var 42 procent. 

- Här behöver tillverkarna ta sitt hållbarhetsansvar – det är dyrt för både miljö och fastighetsägare med vitvaror som går sönder och orsakar skador inom bara några år, menar Thomas Helmerson.