Allt färre vattenskador i bad och dusch: Här är de största riskerna

Ska du renovera badrummet – satsa på ett modernt tätskikt och anlita auktoriserade, godkända hantverkare som monterar och ansluter golvbrunnen och tätskiktet korrekt. Då minskar risken för vattenskador avsevärt. Det är slutsatser man kan dra av statistiken i Vattenskaderapporten, som bygger på 40 665 vattenskador i Sverige.

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Flest vattenskador i bad och dusch sker genom läckage genom tätskikt. Det står för 52 procent, medan 41 procent av skadorna orsakas av läckage av ledningssystem. En mindre del, 7 procent, orsakas av utrustning.

Anledningen till att vattenskador i bad och dusch sjunker, är att branschorganisationerna för drygt 15 år sedan tog krafttag för att förbättra tätskikt, metoder och VVS-installationer. Det börjar nu synas i statistiken när äldre badrum renoverats utifrån nya, förbättrade branschstandarder.

 • I bad och dusch är det framför allt äldre rum med gamla tätskikt och ledningssystem som orsakar vattenskador. Det är med andra ord en billig försäkring mot vattenskador att säkerställa att de branschregler som finns följs vid nybyggnation och renoveringar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som ger ut Vattenskaderapporten varje år.  

Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material. Av alla skador i tätskikt skedde 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 procent av väggskador och 52 procent av golvskador, orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

De tre vanligaste orsakerna till vattenskador i bad och dusch:

 1. Läckage i tätskikt, 52 %
 2. Läckage i ledningssystem, 41 %
 3. Läckage orsakat av utrustning, 7 %

De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt i våtrum:

 1. Läckande tätskikt 43 %
 2. Anslutning golvbrunn 29 %
 3. Skarv/fog 11 %
 4. Rörgenomföring 7 %
 5. Anslutning vägg/golv 6 %

Vätskebaserade tätskikt står för flest av tätskiktsskadorna:

 1. Vätskebaserat tätskikt 52 %
 2. Flexibel folie 21 %
 3. Membranisolering 13 %
 4. Plastmatta 7 %

Läs hela Vattenskaderapporten på www.vattenskadecentrum.se

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som tillsammans arbetar för att minska antalet vattenskador.