Nyheter

Här samlar vi pressmeddelanden och övriga nyheter från Vattenskadecentrum.

2024-05-08

Bästa tipsen för att förebygga vattenskador i kök och bad

Vattenskador i villor och lägenheter är den största orsaken till skador som försäkringsbolagen ersätter via villa- och hemförsäkringen. Ofta är det små läckage som pågår under en längre tid, som ger omfattande och dyra skador. Därför har Vattenskadecentrum tagit fram två användbara checklistor för att undvika vattenskador och upptäcka läckage tidigt i kök respektive badrum.

Våren är här, och med den öppnas många sommarboenden för säsongen. En bra rutin är då att se över riskerna för vattenskador och åtgärda eventuella brister i tid.

- Många vattenskador skulle kunna undvikas helt om vattenledningar och apparater kontrollerades i tid. Genom att gå igenom punkterna i checklistorna varje år, minskar risken för omfattande vattenskador, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som är en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer.

Råden i checklistorna för kök respektive badrum är framtagna för att privatpersoner utan expertkunskap enkelt ska kunna upptäcka och förebygga vattenskador i sina hem.
Checklistorna beskriver på ett pedagogiskt och kortfattat sätt hur man enkelt kan kontrollera till exempel vattenkranar under diskbänk, vitvaror, avlopp och olika typer av rörgenomföringar.

- Att gå igenom samtliga 16 punkter i de båda checklistorna tar uppskattningsvis 30 minuter. Det kan vara de mest välinvesterade minuterna du gör, med tanke på att snittkostnaden för en vattenskada ofta är mer än 100 000 kr, säger Pierre Lundborg.

Checklistorna finns här 

 

2024-05-02

Nordiskt Vattenskadeseminarium 27-29 augusti - anmäl dig nu!

Hör det senaste inom hållbara vatteninstallationer för byggnader, miljö och hälsa

Vart tionde år arrangeras Nordiskt Vattenskadeseminarium i Sverige, och i år är det dags igen. Under tre dagar presenteras de absolut senaste inom hållbara vatteninstallationer för byggnader, miljö och hälsa.
Nordiskt vattenskadeseminarium invigs av Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket. Under konferensen delas Nordiska Vattenskadepriset ut.

- Syftet med konferensen är att informera om nyheter inom forskning och utveckling av bygg- och installationsmetoder, produkter, skadestatistik och myndighetskrav i syfte att minska antalet vattenskador. Deltagarna får ta del av de senaste erfarenheterna och från de olika nordiska länderna i ett 20-tal olika seminarier, säger Thomas Helmerson, projektledare för årets vattenskadeseminarium.

Konferensen vänder sig till alla som jobbar med, och kommer i kontakt med byggprocesser – från arkitekter, projektörer och myndigheter till fabrikanter, produktutvecklare, entreprenörer, byggföretag och försäkringsbolag.

Nordiskt Vattenskadeseminarum 2024 arrangeras på Aronsborg i Bålsta den 27-29 augusti.
Det går endast att delta på plats i konferensen. Ingen digital medverkan är möjlig.
Konferensen arrangeras av Nordiska Vattenskaderådet vartannat år antingen i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller på Island. Det innebär att det är tio år sedan konferensen senast arrangerades i Sverige.

Nordiska Vattenskaderådet bildades på 1970-talet och har arrangerat Nordiskt Vattenskadeseminarium sedan 1997. I rådet ingår bland andra representanter från myndigheter, produktutvecklare, försäkringsbolag och branschorganisationer från de nordiska länderna.

Här hittar du anmälan och hela seminarieprogrammet

 

2024-04-12

Vattenskaderapporten 2023: Därför skedde 90 000 vattenskador i svenska hem 2023

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023, som baseras på försäkringsbolagens statistik över vattenskador. Samtidigt ger en djupdykning i statistiken en rad intressanta insikter.

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, som varje år ger ut Vattenskaderapporten. I rapporten finns siffror och analyser om inrapporterade vattenskador från försäkringsbolagen. Förra året rapporterades 90 000 vattenskador in. Av dem besiktades 35 099 skador, vilket är antalet som ligger till grund för 2023 års Vattenskaderapport.

- Trenderna från tidigare år håller i sig; åldrade kall- och varmvattenledningar står för flest skador generellt, hela 55 procent av alla ledningsskador. Tyvärr är köket fortfarande det rum i huset som har flest vattenskador, ofta på grund av nyare kylskåp. Vattenskador som orsakas av tätskikt fortsätter att minska. Majoriteten av skadorna i tätskikt, 80 procent, sker i golv, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.
En glädjande trend, är att det numera är tydligt att effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna. Allra minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.
Vintern 2023 var kall, vilket syns i statistiken - hela 20 procent av skadorna på ledningssystem orsakades av frysskador 2023.

- Kombinationen äldre ledningar och sträng kyla, där ledningarna inte är ordentligt isolerade, leder tyvärr till kostsamma vattenskador. Samtidigt är det relativt enkelt att se över sina ledningar, åtgärda bristfällig isolering och stänga av inkommande vatten i sommarhus i tid innan vintern, säger Pierre Lundborg.

Vattenskaderapporten 2023 i korthet
35 099 besiktade skador ligger som grund för rapporten
59 % av vattenskadorna orsakades av ledningssystem
36 % av skadorna inträffar i kök
8,4 % av det totala antalet skador orsakas av kylskåp

Vattenskador orsakade av ledningssystem
66 % beror på åldersrelaterade skador
20 % beror på frysskador
10 % beror på utförandefel

Vattenskador orsakade av köksutrustning
53 % orsakas av kyl/frys
27 % orsakas av diskmaskin

Vattenskador orsakade av tätskikt i våtrum
36 % orsakades av läckage vid anslutning till golvbrunn
11 % av skadorna skedde vid skarv/fog

2024-03-11

Digitalt seminarium 22 mars kl 12: Kan vattenskador minskas genom ett helhetsperspektiv?

Hör Christian Mattsson presentera sin licentiatavhandling med titeln ”Minskning av vattenskador genom ett helhetsperspektiv på hållbarhet, antal skador, kostnader och lösningar” under ett en timme långt kostnadsfritt, digitalt seminarium över lunch den 22 mars kl 12.

Seminariet presenteras av Vattenskadecentrum, som består av branschorganisationer och försäkringsbolag, och som stöttar Christians arbete med bland annat statistik kring vattenskador. Förutom intressanta analyser av kostnader för skadorna, presenteras en modell för vattenskador där olika parametrar synliggör vilka orsaker som behöver åtgärdas.

Christian Mattsson är doktorand vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära på Lunds Universitet.

Anmäl dig här

 

2024-01-29

Så slipper du vattenskador i bostaden: - Håll koll på ledningarna!

Så många som 59 procent av alla vattenskador i svenska bostäder orsakas av ledningssystemet, enligt försäkringsbolagens statistik i Vattenskaderapporten. Majoriteten av skadorna – 70 procent – beror på att rören gått sönder på grund av hög ålder och uteblivet underhåll.
Nu uppmanar försäkringsbolagen och branschen att se över ledningarna och åtgärda innan vattenskadorna är ett faktum.

Ofta har fastighetsägare bra koll på sina hustak och byter ut trasiga takpannor innan vatten tränger in och förstör bostaden. Men samma rutin finns inte när det gäller ledningssystem, trots att vattenskador ofta beror på åldrade ledningar. Kanske beror det på att ledningarna inte syns visuellt på samma sätt som taket, för skadorna blir ofta lika omfattande när underhållet brister.

- Livslängden på ledningarna är begränsad. Normalt håller de i 50-60 år. Därför är det bra att planera ett underhåll och byta ut ledningarna innan de orsakar vattenskador. Om alla gjorde det, skulle många dyra vattenskador undvikas, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum. 

Vattenskador är kostsamma för både den som drabbas och försäkringsbolaget. Vattenskador tar lång tid att åtgärda och innebär ofta att man tvingas bo i en tillfällig bostad eller leva i en byggarbetsplats under renoveringstiden.

- Om man drabbas av en vattenskada är det lätt att fokusera bara på den aktuella skadan, men det är en tydlig varningssignal om att hela systemet är i behov av översyn. Det är inte ovanligt att samma hus drabbas av fler vattenskador, säger Pierre Lundborg.

Att bara laga det aktuella läckaget i ett äldre hus är med andra ord en kortsiktig lösning när resterande ledningssystem är bräckligt och riskerar att orsaka läckage på andra håll i huset.
De flesta, drygt 50 procent, av alla skador i ledningssystem kommer från tappvattensystemen, medan 30 procent kommer från avlopp och 15 procent från vattenburen värme.
 

 

2023-10-18

Så undviker du vattenskador från kyl och frys

Köket är det rum i huset som oftast drabbas av vattenskador, och de största bovarna är kyl och frys av nyare årgång. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som varje år sammanställer försäkringsbolagens statistik. Tyvärr är en stor anledning till vattenskadorna handhavandefel.
Handen på hjärtat – har du koll på hur du sköter kyl och frys för att undvika vattenskador? Vattenskadecentrum, som tar fram Vattenskaderapporten, lyfter fram några användbara tips.

Tänk på ventilationen – lämna utrymme runt kyl och frys
Kyl och frys alstrar värme via kompressorn och behöver därför ha utrymme till godo bakom för att kunna ventilera ut värme och fungera optimalt. Följ tillverkarens rekommendationer om avstånd till väggar och krav på ventilation.

Lägg plastunderlägg under vitvarorna
Under vitvaror ska speciella plastunderlägg läggas för att vattenskador lättare ska kunna upptäckas. Var noga med att plastbaljan är tillräckligt stor och att vitvaran verkligen står rakt och på hela plastbaljan.

Rensa dräneringshålet i kylen
Längst in i kylskåpet finns ett litet dräneringshål, där avfrostningsvatten ska rinna ner i en behållare på baksidan. Där avdunstar vattnet tack vare värmen från kompressorn. Om något täpper till dräneringshålet, till exempel ett kvarblivet salladsblad eller en plastförpackning, fungerar inte avrinningen. Då rinner vattnet i stället ut i kylskåpet och på golvet och orsakar vattenskada. Ett varningstecken är att kompressorn blir ansträngd och låter mer än vanligt.
Ta därför för vana att regelbundet kontrollera att dräneringshålet är rent och fritt från skräp.

Dammsug bakom kyl och frys
En gång i halvåret bör kyl och frys dras fram för rengöring. När kompressorn på kylskåpets baksida blir dammig måste den arbeta hårdare och risken att den inte mäktar med ökar, vilket kan leda till att kondensvatten läcker ut och orsakar en vattenskada.
Genom att dra fram kyl och frys och dammsuga rent baksidan minskar risken. Då kan också eventuella mindre läckage upptäckas i tid. Var noga med att kyl och frys står korrekt på plastunderläggen när de skjuts tillbaka till sin vanliga placering. Det är lätt att plastunderläggen halkar iväg när vitvarorna ska återplaceras.

Stäng dörrarna ordentligt!
Se till att dörrarna till kyl och frys alltid är ordentligt stängda, annars bildas fukt på baksidan. Ganska snart börjar kondensvatten droppa ner på golvet och orsaka vattenskada.

 

2023-07-05

Kylskåpen ger flest vattenskador enligt ny undersökning: Låg kvalitet, konstruktionsfel och mer grönsaker i kylen orsaker

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, visar statistik från Vattenskadecentrum. Nu visar en fördjupning av försäkringsbolagens inrapporterade skador att traditionella kylskåp är den största boven. Anledningen tros vara att teknikutvecklingen inte hängt med i våra nya levnadsvanor med mer grönsaker i kosten.

 

2023-06-21

Vattenskaderapporten 2022 är här: Eftersatta underhåll störst orsaker till vattenskador

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 35 205 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem. Även i år toppar köket som det rum som har flest vattenskador. De orsakas framför allt av vitvaror.

 

2022-09-28

Allt färre vattenskador i bad och dusch: Här är de största riskerna

Ska du renovera badrummet – satsa på ett modernt tätskikt och anlita auktoriserade, godkända hantverkare som monterar och ansluter golvbrunnen och tätskiktet korrekt. Då minskar risken för vattenskador avsevärt. Det är slutsatser man kan dra av statistiken i Vattenskaderapporten, som bygger på 40 665 vattenskador i Sverige.

2022-06-29

Vattensäkra köket inför semestern

Flest vattenskador sker i köket, ändå ägnas minimalt med tid åt att vattensäkra köket, både i samband med renovering och semester. För handen på hjärtat – har du någon gång vattensäkrat köket innan du åkt på sommarsemester?

2022-06-17

Extra undersökning ska ge svar på varför vattenskadorna i kök ökar

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, enligt Vattenskaderapporten, som sammanfattar drygt 40 000 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador. Nu tar Vattenskadecentrum och branschen krafttag och gör en specialundersökning för att ta reda på orsakerna.

 

2022-04-29

Så mycket kostar vattenskadorna i Sverige

Nu är det kartlagt hur mycket vanliga vattenskador i villor och lägenheter kostar, tack vare ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Christian Mattsson, doktorand vid LTH. 

 

2022-03-29

Vattenskaderapporten 2021 är här: Vitvaror i köket och sönderrostade ledningar de största orsakerna till vattenskador

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 40 665 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem. Även i år toppar köket som det rum som har flest vattenskador. De orsakas framför allt av nyare vitvaror.

2022-03-11

Välkommen till lanseringsseminarium 29 mars 2022

Välkommen till lanseringsseminarium av Vattenskaderapporten den 29 mars

 

2021-12-20

Forskningsprojekt ska bidra till färre vattenskador

Ett forskningsprojekt ska ta fram ny kunskap som visar hur byggnadsteknik och installationer bör utföras för att uppnå god hållbarhet, låg livscykelkostnad och låg risk. Den första delen av projektet har fokuserat på frysskador, som orsakar upp till 30 procent av alla inrapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige.

 

2021-12-01

Försäkringsbolagen och branschen rasar: "Vitvarutillverkarna måste ta sitt ansvar om vattenskadorna ska minskas"

Trenden är tydlig – vattenskadorna ökar i köket och minskar i våtrum som dusch, toalett och tvättstuga. Vattenskador orsakade av ledningssystem minskar stadigt medan vattenskador orsakade av vitvaror som diskmaskin, kyl och frys ökar.

 

2021-09-07

Dåliga vitvaror står för stor del av vattenskadorna i svenska hem

Vill du undvika vattenskador? Lägg lite extra kraft på att hitta hållbar utrustning till köket och anlita en fackman för installationen. Det är nämligen kökets vitvaror som orsakar flest vattenskador. Det, och mycket mer, finns att läsa i årets upplaga av Vattenskaderapporten, som baseras på 32 110 skador inrapporterade till försäkringsbolagen.

 

2021-05-25

Här skedde vattenskadorna i svenska hem 2020

Flest vattenskador, 35 procent, sker i köket, medan vattenskador orsakade av läckage från ledningssystem minskar. Det är några av nyheterna i årets Vattenskaderapport, som lanseras idag. Rapporten sammanfattar 32 000 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2020.