Vattenskadecentrum

– en gemensam organisation mot vattenskador

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för att förhindra vattenskador.

Läs senaste rapporten här

Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år! Det är därför en angelägen uppgift att undersöka orsakerna till dessa skador.