Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

 

Vanliga skadeorsaker

Skadeorsaker i olika utrymmen 2008 – 2015.

Databasen innehåller 29 276 skador.

Bad- och Duschrum 32% Andel %
Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 22
Rör 21
Läckage genom tätskikt i golv 11
Skarv/fog i tätskikt 7
Koppling/fog rör 6
Läckage genom tätskikt i vägg 6
Rörgenomföring 5
Anslutning Golv/vägg 4
Golvbrunn 4

 

Kök 29% Andel %
Rör 30
Diskmaskin 25
Koppling/fog 19
Kyl/Frys/Ismaskin 11
Armatur/ventil 4

 

Annat utrymme 26% Andel %
Rör 44
Koppling/fog 13
Annan utrustning 9
Radiator/Radiatorventil 9
Varmvattenberedare 4
Expansionskärl 3
 Armatur/Ventil 2

 

Tvättstuga 7% Andel %
Rör 31
Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 11
Koppling/fog 10
Varmvattenberedare 10
Annan utrustning 5
Armatur/ventil 4
Tvättmaskin 4

 

Toalettrum 6% Andel %
Rör 40
Koppling/fog 22
Annan utrustning 16
Armatur/ventil 6
 

Klicka för att se hela sammanställningen i nytt fönster.