Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

 

Vanliga skadeorsaker