Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.