Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

 

Om Vattenskadecentrum

Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år! Det är därför en angelägen uppgift att undersöka orsakerna till dessa skador.

Vattenskadecentrums mål är att den kunskap man får genom vattenskadeundersökningarna ska leda till ytterligare förbättring av byggmetoder, material och utbildning för de som arbetar i de branscher som berörs. På så sätt ska både antal och kostnaderna för vattenskador kunna sänkas och risken för olägenheter för boende minskas väsentligt.

 


Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer