Vattenskaderapporten 2021 är här: Vitvaror i köket och sönderrostade ledningar de största orsakerna till vattenskador