Försäkringsbolagen och branschen rasar: "Vitvarutillverkarna måste ta sitt ansvar om vattenskadorna ska minskas"