Nyheter

Här samlar vi pressmeddelanden och övriga nyheter från Vattenskadecentrum.

2022-09-28

Allt färre vattenskador i bad och dusch: Här är de största riskerna

Ska du renovera badrummet – satsa på ett modernt tätskikt och anlita auktoriserade, godkända hantverkare som monterar och ansluter golvbrunnen och tätskiktet korrekt. Då minskar risken för vattenskador avsevärt. Det är slutsatser man kan dra av statistiken i Vattenskaderapporten, som bygger på 40 665 vattenskador i Sverige.

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Flest vattenskador i bad och dusch sker genom läckage genom tätskikt. Det står för 52 procent, medan 41 procent av skadorna orsakas av läckage av ledningssystem. En mindre del, 7 procent, orsakas av utrustning.

Anledningen till att vattenskador i bad och dusch sjunker, är att branschorganisationerna för drygt 15 år sedan tog krafttag för att förbättra tätskikt, metoder och VVS-installationer. Det börjar nu synas i statistiken när äldre badrum renoverats utifrån nya, förbättrade branschstandarder.

 • I bad och dusch är det framför allt äldre rum med gamla tätskikt och ledningssystem som orsakar vattenskador. Det är med andra ord en billig försäkring mot vattenskador att säkerställa att de branschregler som finns följs vid nybyggnation och renoveringar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som ger ut Vattenskaderapporten varje år.  

Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material. Av alla skador i tätskikt skedde 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 procent av väggskador och 52 procent av golvskador, orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

De tre vanligaste orsakerna till vattenskador i bad och dusch:

 1. Läckage i tätskikt, 52 %
 2. Läckage i ledningssystem, 41 %
 3. Läckage orsakat av utrustning, 7 %

De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt i våtrum:

 1. Läckande tätskikt 43 %
 2. Anslutning golvbrunn 29 %
 3. Skarv/fog 11 %
 4. Rörgenomföring 7 %
 5. Anslutning vägg/golv 6 %

Vätskebaserade tätskikt står för flest av tätskiktsskadorna:

 1. Vätskebaserat tätskikt 52 %
 2. Flexibel folie 21 %
 3. Membranisolering 13 %
 4. Plastmatta 7 %

Läs hela Vattenskaderapporten på www.vattenskadecentrum.se

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som tillsammans arbetar för att minska antalet vattenskador.

 

2022-06-29

Vattensäkra köket inför semestern

Flest vattenskador sker i köket, ändå ägnas minimalt med tid åt att vattensäkra köket, både i samband med renovering och semester. För handen på hjärtat – har du någon gång vattensäkrat köket innan du åkt på sommarsemester?

- Köket och framför allt läckage från diskmaskin, kyl och frys, toppar idag statistiken för vattenskador i svenska hem, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som varje år ger ut Vattenskaderapporten som omfattar statistik från drygt 40 000 inrapporterade vattenskador till försäkringsbolagen.

Här får du några enkla råd som på bara några få minuter kan innebära att du slipper en dyr och tråkig vattenskada efter semestern.

 • Kör aldrig diskmaskinen när du inte är hemma eller inne i huset. Det kan vara frestande att sätta på maskinen innan de sista väskorna packas i bilen – det är ju så skönt att veta att diskmaskinen är ren när vi kommer hem. Men OM det blir en läcka medan du är borta, så hinner skadan bli stor.
 • Stäng av den lilla vattenkranen som förser diskmaskinen med vatten. Det ligger alltid ett tryck i kranen, vilket innebär en risk. Stäng av kranen när du inte använder diskmaskinen.
 • Kontrollera så att ingenting täpper till avrinningshålet i kylen. Det är lätt hänt att plast från förpackningar eller lösa grönsaker faller ner i hålet och täpper till. Effekten blir ett läckage från kylen. Det är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador vid kyl och frys.
 • Var noga med att stänga kyl och frys ordentligt innan du åker hemifrån. Det är lätt hänt att en dörr till kyl eller frys blir stående lite på glänt i samband med att matvaror packas och slängs. Med en extra koll innan avfärd blir hemkomsten betydligt trevligare!

Över 30 procent av alla vattenskador sker i kök, och antalet fortsätter att öka. Det gör att branschorganisationer, försäkringsbolag och tillverkare krokat arm i ett gemensamt projekt – Köket – för att komma till rätta med problemet. Ett 70-tal aktörer ingår i projektet, som pågår till 2024. Projektet kommer bland annat att verifiera vissa produkters funktion och kvalitet, se över provmetoder för till exempel vattentäta skikt, vatten- och avloppsansluten utrustning såsom ismaskiner, kaffemaskiner, diskmaskiner samt läckagebrytare och läckagelarm med tillhörande sensorer.
 

 

2022-06-17

Extra undersökning ska ge svar på varför vattenskadorna i kök ökar

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, enligt Vattenskaderapporten, som sammanfattar drygt 40 000 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador. Nu tar Vattenskadecentrum och branschen krafttag och gör en specialundersökning för att ta reda på orsakerna.

- Vattenskador i kök orsakas framför allt av utrustning som kyl, frys och diskmaskin. Nu vill vi tillsammans med försäkringsbolag och branschorganisationer undersöka vad det kan bero på mer detaljerat, och hur vi kan vända den negativa trenden, berättar Thomas Helmerson, som är verksamhetsledare för Vattenskadecentrum som ger ut Vattenskaderapporten.

Bakom initiativet om den grundligare undersökningen står projektet ”Köket”, där Vattenskadecentrum samarbetar med byggföretag, branschorganisationer, installatörsföretag, försäkringsbolag och tillverkare av köksutrustning för att få bukt med vattenskador i kök.

- Med svaren i undersökningen hoppas vi få fördjupad kunskap om hur skyddet i kök kan förbättras, säger Thomas Helmerson.

Undersökningen besvaras av försäkringsbolagens representanter i samband med vattenskador i kök. Den fördjupade undersökningen inleddes den 1 juni och pågår året ut. I samband med att Vattenskaderapporten presenteras nästa år, redovisas också resultatet av specialundersökningen om vattenskador i kök.

 

 

2022-04-29

Så mycket kostar vattenskadorna i Sverige

Nu är det kartlagt hur mycket vanliga vattenskador i villor och lägenheter kostar, tack vare ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Christian Mattsson, doktorand vid LTH. 

 

2022-03-29

Vattenskaderapporten 2021 är här: Vitvaror i köket och sönderrostade ledningar de största orsakerna till vattenskador

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 40 665 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem. Även i år toppar köket som det rum som har flest vattenskador. De orsakas framför allt av nyare vitvaror.

2021 års Vattenskaderapport omfattar vattenskador som inrapporterades till och besiktades av försäkringsbolagen under perioden 1 januari till 31 december.
Tyvärr håller trenden i sig med stor andel vattenskador i köket. Så mycket som 33 procent av den totala andelen inrapporterade vattenskador sker i köket. Av dem orsakas 53 procent av skadorna av utrustning såsom kyl, frys och diskmaskin. Detta trots att majoriteten – över 85 procent av de rapporterade skadorna - hade tätskikt under diskmaskin, kyl och frys i form av en plastbalja.
- En intressant iakttagelse är att vitvaror i kök som orsakar vattenläckage ofta är yngre än 10 år, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som sammanfattar Vattenskaderapporten.

Gamla ledningar ofta orsak till vattenläcka

För 15 år sedan var läckande rör och undermåliga tätskikt stora anledningar till vattenskador i hus. Sedan dess har branscherna genomfört flera åtgärder som nu börjar synas i statistiken. Av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem, beror så många som drygt 65 procent på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. De detaljer som står för flest vattenskador i ledningssystemet är rör och kopplingar, som representerar 88 procent av andelen vattenskador orsakade av ledningssystem.
Av den totala andelen vattenskador i Vattenskaderapporten 2021 står skador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum för 15 procent.
- Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material och när vätskebaserat tätskikt används, säger Thomas Helmerson.

Av alla skador i tätskikt skedde 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 % av väggskador och 52 % av golvskador, orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

Fler frysskador 2021
Sedan 2020 har vattenskador till följd av frysning av ledningar ökat markant. Det beror dels på att frysskadorna var på en mycket låg nivå 2020 och förmodligen för att första halvan av februari 2021 var mycket kall i södra Sverige.
- Andelen vattenskador till följd av förfrysning av ledningar varierar mycket mellan åren och beror framför allt på hur kall vintern är, kommenterar Thomas Helmerson.

Här sker flest vattenskador

 • 57 procent ledningssystem. Den största anledningen är åldrade ledningar och kopplingar.
 • 28 procent utrustning. Av dem står vitvaror i köket för flest skador.
 • 15 procent tätskikt i våtrum. Kaklade våtrumsgolv med vätskebaserat tätskikt, står för störst andel.

 

2022-03-11

Välkommen till lanseringsseminarium 29 mars 2022

Var sker flest vattenskador och vilka är de största orsakerna till vattenskador i hemmen?
Välkommen till lanseringsseminarium av Vattenskaderapporten den 29 mars

Vattenskadecentrum sammanställer varje år försäkringsbolagens statistik över vattenskador i bostäder i Sverige.
Årets Vattenskaderapport lanseras tisdagen den 29 mars kl 12-13 i ett digitalt seminarium.
Rapporten sammanfattar både vilka rum i huset som är mest skadedrabbade och vad som orsakar vattenskadorna. Såväl siffror som bakomliggande orsaker presenteras under seminariet, där både branschorganisationer och försäkringsbolag medverkar.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade av frågan.

Efter lanseringsseminariet publiceras rapporten på www.vattenskadecentrum.se som pdf. Årets Vattenskaderapport finns både som en kortare populärversion och en längre, fördjupad version.

Anmäl dig här 

Anmälan är öppet fram till kl 12 den 28 mars. Alla som anmält sig till seminariet får en Teams-länk under eftermiddagen dagen innan seminariet.

 

2021-12-20

Forskningsprojekt ska bidra till färre vattenskador

Ett forskningsprojekt ska ta fram ny kunskap som visar hur byggnadsteknik och installationer bör utföras för att uppnå god hållbarhet, låg livscykelkostnad och låg risk. Den första delen av projektet har fokuserat på frysskador, som orsakar upp till 30 procent av alla inrapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige.

 

2021-12-01

Försäkringsbolagen och branschen rasar: "Vitvarutillverkarna måste ta sitt ansvar om vattenskadorna ska minskas"

Trenden är tydlig – vattenskadorna ökar i köket och minskar i våtrum som dusch, toalett och tvättstuga. Vattenskador orsakade av ledningssystem minskar stadigt medan vattenskador orsakade av vitvaror som diskmaskin, kyl och frys ökar.

- Det mest alarmerande är att 40 procent av vitvarorna som orsakade vattenskador är fem år eller yngre. Det är en katastrof! menar Staffan Moberg, Svensk Försäkring, som anser att vitvarutillverkare måste tillhandahålla bättre kvalitet på sina produkter samt tydlig information om hur de ska installeras på ett betryggande sätt.

Sedan försäkringsbolagen och branschorganisationerna gick samman i Vattenskadecentrum 2000-talet för att samla all statistik om vattenskador, har såväl tätskikt som rörsystem och metoder för att bygga bort vattenskador förfinats varje år. Allt med syftet att minimera antalet vattenskador i svenska hem och då även minska onödigt lidande.
Men något som går tvärs emot trenden är alltså vitvarorna, som sedan den första Vattenskaderapporten bara tycks bli sämre och sämre för varje år.

- Det som oroar mest är att hållbarheten på nya vitvaror är så dålig. Att gamla maskiner slits och går sönder är en sak, men att nya vitvaror går sönder så illa att de orsakar vattenskador efter mindre än fem år, är inte godtagbart, säger Staffan Moberg, Svensk Försäkring.

Därför vill nu Svensk Försäkring och Vattenskadecentrum lyfta problemet för att bland annat sätta press på tillverkarna. Om inget händer finns en risk att vattenskador från vitvaror påverkar försäkringsskyddet. Det finns en misstanke om att vissa vitvaror har installerats felaktigt. Det finns även en oro att den plastbalja som finns under vitvaror inte gör avsedd nytta, eftersom en stor del av vattenskadorna som orsakats av vitvaror har plastbalja. 

- Vi vet på många som säljer vitvaror också säljer installation och att deras montörer inte alltid har rätt kompetens att installera den här typen av utrustning, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

 

2021-09-07

Dåliga vitvaror står för stor del av vattenskadorna i svenska hem

Vill du undvika vattenskador? Lägg lite extra kraft på att hitta hållbar utrustning till köket och anlita en fackman för installationen. Det är nämligen kökets vitvaror som orsakar flest vattenskador. Det, och mycket mer, finns att läsa i årets upplaga av Vattenskaderapporten, som baseras på 32 110 skador inrapporterade till försäkringsbolagen.

 

2021-05-25

Här skedde vattenskadorna i svenska hem 2020

Flest vattenskador, 35 procent, sker i köket, medan vattenskador orsakade av läckage från ledningssystem minskar. Det är några av nyheterna i årets Vattenskaderapport, som lanseras idag. Rapporten sammanfattar 32 000 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2020.