Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vattenskadecentrum
Box 47160
100 74 Stockholm

E-post: insamling@vattenskadecentrum.se