Bygg rätt

Varje år sker vattenskador i Sverige för stora belopp. Kostnaden betalas delvis av försäkringar men fastighetsägaren eller innehavaren av en bostadsrätt är också med och står för stor del av kostnaden.

Många vattenskador går att undvika eller minimera om bad och kök byggs och renoveras enligt de regelverk som finns. I häftet ”Vägen till ett lyckat arbete” beskriver försäkringsbolag och branschorganisationer gemensamt vad man som beställare ska tänka på och vad man ska begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas.