Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.


Aktuella rapporter

Hämta senaste Vattenskadeundersökningen. Läs även mer om övriga rapporter via länken nedan.

Vattenskadestatistik

Med några enkla klick kan du enkelt ta reda på specifik statistik för vattenskador.  

Vanliga skadeorsaker

Läs mer här om vanliga skadeorsaker.


Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer