Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.


Aktuella rapporter

Hämta senaste Vattenskadeundersökningen (2018)

Vattenskadestatistik

Med några enkla klick kan du enkelt ta reda på specifik statistik för vattenskador 
(Kommer under 2019)  


Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer